flexvrijwilliger


flexvrijwilliger 1.0

Betekenis

vrijwilliger die op oproepbasis beschikbaar is voor verschillende soorten, meestal kortlopend vrijwilligerswerk; vrijwilliger die zich niet vastlegt op een vaste taak, maar flexibel inzetbaar is voor ad-hocklussen; flexibele vrijwilliger

Een flexvrijwilliger…

is een vrijwilliger; is een persoon

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] werkt op oproepbasis en is flexibel inzetbaar; legt zich niet vast op een vaste taak en doet kortlopende ad-hocklussen

  Hoofdsemagram: vrijwilliger


  Over het woord

  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2013
  Benoemingsmotief De flexvrijwilliger wordt zo genoemd omdat hij op oproepbasis werkt en flexibel inzetbaar is.
  Vorm Afbreking
  Enkelvoud flexvrijwilliger flex.vrij.wil.li.ger
  Meervoud flexvrijwilligers flex.vrij.wil.li.gers
  Verkleinvorm flexvrijwilligertje flex.vrij.wil.li.ger.tje
  Niet-officiële variant flex-vrijwilliger
  Aantal lettergrepen 5
  Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
  Type zelfstandig naamwoord
  Naamtype soortnaam
  Geslacht mannelijk
  Lidwoord de
  Betekenisklasse persoonsnaam
  Type samenstelling
  Linkerlid flex-
  Linkerlidtype splinter
  Rechterlid vrijwilliger
  Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
  Tussenklank geen

  Het woord in gebruik

  Hyperoniem persoon

  Als flexvrijwilliger kan je zelf bepalen wanneer je voor ons werkt. Je kan dan worden ingeschakeld voor ad-hocklussen, zoals het uitvoeren van administratieve taken op het kantoor of het opbouwen van evenementen in het land.

  https://www.amnesty.nl/node/7777

  De Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. bemiddelt vrijwilligers via de Vacaturebank en de Talentenbank naar leuke en nuttige vrijwilligersbanen. Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om je in te schrijven als flexvrijwilliger. De flexvrijwilliger krijgt via de mail (max. twee keer per maand) een overzicht toegestuurd van het beschikbare kortdurende vrijwilligerswerk in die periode en maakt zelf de keuze of er een aantrekkelijk aanbod bij zit.

  http://www.vwc-haarlem.nl/flexvrijwilliger

  De traditionele ontwikkelingsorganisatie is georganiseerd rond een vaste groep mensen en kent een vaste vergaderroutine, waarbij alle vrijwilligers op gezette tijden aanwezig moeten zijn. Die jas past de flexvrijwilliger niet.

  http://www.myworld.nl/2013/03/de-flexvrijwilliger/,

  Domein business, economie en financiën
  Tijd neologisme