hitteplan


hitteplan 1.0

Betekenis

plan dat tips bevat hoe te handelen bij extreme hitte
Bij verkorting ook gebruikt voor het nationaal hitteplan.

Plan met tips voor het omgaan met extreme hitte. Het wordt ook wel nationaal hitteplan genoemd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het hitteplan zondag laten ingaan. Het is vooral handig voor gezondheidsinstellingen: die kunnen zo hun eigen hittedraaiboek opstellen. Het plan is niet nieuw, en het woord dus ook niet, want in 2007 werd het al opgesteld door het RIVM, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD-Nederland. Het gebeurt vaker dat al langer bestaande woorden ineens heel vaak opduiken; een paar weken geleden was hittestress populair. En, we kunnen het ons nu nauwelijks voorstellen, maar in de winter zal het woord zoutkaartje weer opduiken: dat is een treinkaartje met korting dat geldt bij zeer strenge vorst. In Gent is het vergelijkbare hittegolf- en ozonpiekenplan van kracht, handig voor bezoekers van de Gentse Feesten die op dit moment in volle gang zijn.

Een hitteplan…

is een plan

 • [Functie] geldt vooral als voorzorgsmaatregel, om mensen met een zwakke gezondheid te beschermen tegen of behoeden voor de gevolgen van extreme hitte
 • [Herkomst of oorsprong] is opgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD-Nederland
 • [Belanghebbende of begunstigde] is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld bejaarden, (chronisch) zieken en jonge kinderen
 • [Betrokkene] wordt vooral gebruikt door zorginstellingen, bijvoorbeeld verpleeghuizen
 • [Onstoffelijke inhoud] bevat tips hoe te handelen bij extreme hitte

Hoofdsemagram: plan


Over het woord

Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2007
Bedenker Het plan werd in 2007 opgesteld door het RIVM.
Vorm Afbreking
Enkelvoud hitteplan hit.te.plan
Meervoud hitteplannen hit.te.plan.nen
Aantal lettergrepen 3
Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
Fonetische schrijfwijze [ *h ɪ . t ə . 'p l ɑ n ]
Type zelfstandig naamwoord
Naamtype soortnaam
Geslacht onzijdig
Lidwoord het
Betekenisklasse abstractum
Type samenstelling
Linkerlid hitte
Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
Rechterlid plan
Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
Tussenklank geen

Het woord in gebruik

Hyperoniem plan

Met het hitteplan wil het RIVM zorgverleners en burgers inlichten over manieren om het ongemak en de gezondheidsrisico's van de hitte te beperken. Zo geven de GGD's advies aan gemeenten over evenementen bij grote warmte.

http://nos.nl/artikel/531934-rivm-zet-hitteplan-in-werking.html,

Het hitteplan is in 2007 opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD-Nederland. Het is een zogenoemde 'preventieve maatregel', die tips bevat voor professionals die werken met kwestbare groepen zoals ouderen, kinderen en daklozen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/9104/Het-weer/article/detail/3479301/2013/07/21/Nationaal-hitteplan-actief.dhtml,

nationaal hitteplan


 1. voor het gehele land bestemd plan dat tips bevat hoe te handelen bij extreme hitte

  Het warme weer heeft ertoe geleid dat het zogeheten nationaal hitteplan is ingegaan. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag. Het plan geldt voor het hele land, en betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Daarnaast is het nodig om alert te zijn op zonnebrand, want met waarden tussen de 6 en 7 is de zonkracht de komende dagen hoog. Het hitteplan is in 2007 opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis, ActiZ en GGD-Nederland. Het is een zogenoemde 'preventieve maatregel', die tips bevat voor professionals die werken met kwestbare groepen zoals ouderen, kinderen en daklozen. Door dit plan in werking te stellen weten onder meer verpleeghuizen, zorginstellingen, GGD's dat ze hun eigen hitte-draaiboeken uit de kast moeten halen. Ook geeft het tips hoe te handelen bij warmte.

  (onbekend) , De Telegraaf,

  Het nationaal hitteplan moet gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen (zoals ouderen en bewoners van zorginstellingen) tijdens komende hittegolven beperken.

  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2007/07/11/nationaal-hitteplan.html,

Domein meteorologie
Tijd neologisme