museumklever


museumklever 1.0

Betekenis

activist die zichzelf vastplakt aan een schilderij in een museum en daarbij het kunstwerk of zichzelf met verf of soep bekladt, om aandacht te vragen voor het klimaat

Een museumklever…

is een klimaatactivist; is een activist; is een persoon

  • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is een klimaatactivist, meestal behorend tot de actiegroep Just Stop Oil (JSO)
  • [Overtuiging of levensbeschouwing] vindt dat alles op alles moet worden gezet om het klimaat te redden; redeneert dat het verkeerd is dat andere mensen bozer zouden zijn over de vernietiging van een kunstwerk dan over de vernietiging van het klimaat
  • [Activiteit of handeling] plakt zich vast aan een kunstwerk in een museum, dat hij daarbij soms ook met een substantie besmeurt, bv. met tomatensoep, verf of een activistische spuitbusslogan; zit vastgekleefd aan een kunstwerk in een museum
  • [Intentionaliteit] wil door middel van een opzienbarende actie aandacht vragen voor de klimaatcrisis en het gedrag van anderen klimaatvriendelijker maken
  • [Gevolg of resultaat] brengt schade toe aan de soms nog originele lijsten van schilderijen en indirect aan de schilderijen zelf, omdat die bij het wisselen van de lijst en het beschermende glas o.a. aan het licht en de lucht worden blootgesteld
  • [Waardering] wordt bekritiseerd door mensen die vinden dat het verkeerd is een kunstwerk te beschadigen om een mening door te drijven
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. een van de twee twintigers die in 2022 in de Londense National Gallery tomatensoep gooiden over (het glas voor) de Zonnebloemen van Vincent Van Gogh en zich daarna met een hand aan de muur lijmden

Over het woord

Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2022
Bijzonderheden Het woord doet denken aan bumperklever en laadpaalklever. Die woorden gaan weliswaar over mensen die niet in letterlijke maar in figuurlijke zin ergens aan kleven, maar geven wel aan dat hun gedrag als hinderlijk wordt ervaren. Mogelijk heeft dat een rol gespeeld bij het bedenken van museumklever.
Neologisme van de week 31 oktober 2022
Samenhangende woorden (vorm) bumperklever; laadpaalklever
Samenhangende woorden (betekenis) klimaatactie; klimaatactivist; klimaatgekkie; klimaatplakker; klimaatwappie; plaktivist
Vorm Afbreking
Enkelvoud museumklever mu.se.um.kle.ver
Meervoud museumklevers mu.se.um.kle.vers
Aantal lettergrepen 5
Hoofdklemtoon 2de lettergreep
Type zelfstandig naamwoord
Naamtype soortnaam
Geslacht mannelijk
Lidwoord de
Betekenisklasse persoonsnaam
Type samenstelling
Linkerlid museum
Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
Rechterlid klever
Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
Tussenklank geen

Het woord in gebruik

Er zit een hele organisatie achter de 'museumklevers'. Van Gogh, Monet en Vermeer. Wat hebben die drie schilders met elkaar gemeen, behalve dat ze wereldberoemd zijn? Hun werk werd recent geviseerd door de klimaatactivisten van Just Stop Oil. Wie zit achter die organisatie?

https://www.standaard.be/cnt/dmf20221027_97656597,

Al meer dan duizend arrestaties: zij zitten achter de 'museumklevers' die kunstwerken bekladden. "Hoe voelt het om met je eigen ogen te zien hoe iets prachtigs en onbetaalbaars wordt verwoest? Zou je woedend zijn? Waar is dan dat gevoel als je de planeet vernietigd ziet worden?" Dat riep een activist, gekleed in een Just Stop Oil-shirt, in het Engels in het Den Haagse Mauritshuis. Hij plakte zijn hand aan de lijst rond het Meisje met de parel, het beroemde schilderij van Johannes Vermeer uit de 17de eeuw.

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20221028_94002140?&articlehash=ICc9rQ0xfJMFw8uCJdEpGO%2BSRt2yalG%2Fjte3tVOxZ0Srl6gJi3xMKcRpGikoSosZ3q1XCxYVzb%2FRZvymD8pL41RykVTYuKYjnul3cQdpQyymqkSRhmnZ9tlikcyR%2F9moFTLjY%2FRXIevN2h9u1FJOW9ZLNLNWop9Ruj7XgPt38DJZMPRFYpikTR4pZ0XEZyrFcioitxWbuUrcGfENkfCodih2AqSJlDNcub%2BPshFW%2BOF5RIoQbz2VVEN8nF8VYAYhOe6L9%2F4hdRXij1jDY1Lllgu9nZ4T0MzJQ5CvImrTdCHltlMQmYWpd9FHqPrWcko2TUrhnufTY987dz9Uf3DoFQ%3D%3D,

Stijl informeel
Houding schertsend
Domein natuur, milieu en energievoorziening
Tijd neologisme