omhoogfalen


omhoogfalen 1.0

Betekenis

herhaaldelijk falen door je managers- of bestuurdersfunctie niet goed te vervullen, maar wel steeds opnieuw een nieuwe topfunctie aangeboden krijgen

Omhoogfalen…

is falen

 • [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het verschijnsel dat personen in een hoge positie ergens anders een goede baan vinden nadat zij gefaald hebben in hun eerdere functie
 • [Toepassingsgebied of bereik] vindt plaats in een arbeidssituatie

  Hoofdsemagram: falen


  Over het woord

  Aard herkomst leenvertaling
  Vroegste datering 2021
  Brontaal Engels
  Vorm in brontaal failing upwards
  Betekenis in brontaal idem
  Neologisme van de week 5 juli 2021
  Samenhangende woorden (betekenis) wegpromoveren
  Vorm Afbreking
  Infinitief omhoogfalen om.hoog.fa.len
  Eerste persoon o.t.t. faal omhoog faal om.hoog
  Eerste persoon o.t.t. omhoogfaal om.hoog.faal
  Tweede persoon o.t.t. faalt omhoog faalt om.hoog
  Tweede persoon o.t.t. omhoogfaalt om.hoog.faalt
  Tweede persoon o.t.t. inversie faal omhoog faal om.hoog
  Tweede persoon o.t.t. beleefdheid faalt omhoog faalt om.hoog
  Tweede persoon o.t.t. beleefdheid omhoogfaalt om.hoog.faalt
  Derde persoon o.t.t faalt omhoog faalt om.hoog
  Derde persoon o.t.t omhoogfaalt om.hoog.faalt
  Meervoud o.t.t. falen omhoog fa.len om.hoog
  Meervoud o.t.t. omhoogfalen om.hoog.fa.len
  Enkelvoud o.v.t faalde omhoog faal.de om.hoog
  Enkelvoud o.v.t omhoogfaalde om.hoog.faal.de
  Meervoud o.v.t. faalden omhoog faal.den om.hoog
  Meervoud o.v.t. omhoogfaalden om.hoog.faal.den
  Tegenwoordig deelwoord omhoogfalende om.hoog.fa.len.de
  Tegenwoordig deelwoord omhoogfalend om.hoog.fa.lend
  Voltooid deelwoord omhooggefaald om.hoog.ge.faald
  Aantal lettergrepen 4
  Hoofdklemtoon 2de lettergreep
  Type werkwoord
  Functie zelfstandig werkwoord
  Syntactische subklasse onovergankelijk
  Vervoeging regelmatig/zwak
  Hulpwerkwoord voltooide tijden hebben
  Type samenstelling
  Linkerlid omhoog
  Linkerlidtype bijwoord
  Rechterlid falen
  Rechterlidtype werkwoord (infinitief)
  Tussenklank geen

  Het woord in gebruik

  Hyperoniem falen

  Het Engels kent een mooi woord: 'failing upwards' – 'omhoogfalen'. Het duidt op het verschijnsel dat managers of bestuurders, die voortdurend falen, toch telkens nieuwe topposities verwerven.

  https://www.trouw.nl/opinie/hoe-het-kan-dat-brokkenpiloten-omhoogfalen~b9ce2e3e/,

  Omhoogfalende managers. Ik heb er vele meegemaakt in mijn carrière, en vreemd genoeg allemaal mannen.

  https://twitter.com/ienvanderpol/status/1413125013440454657,

  Ze laat overal een puinhoop achter en hopt van de ene naar de andere hoge functie. Dit fenomeen heet omhoogfalen.

  https://twitter.com/kunstmus/status/1462826719300227074,

  Tijd neologisme