kloofporno


kloofporno 1.0

Betekenis

vorm van vermaak, bijvoorbeeld een tv-programma, waarin heel bewust mensen met zeer verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht (zodat de 'kloof' tussen hen goed zichtbaar wordt) of waarin het leven wordt gevolgd van mensen die het niet breed hebben (mensen die aan de verkeerde kant van de armoedekloof staan), vooral gemaakt met de bedoeling dat de kijker zich om het gedrag van die mensen kan verkneukelen

Kloofporno…

is vermaak

 • [Doel of bestemming] dient als vorm van vermaak en vooral om een bepaalde kloof tussen mensen goed zichtbaar te maken
 • [Waardering] wordt ook vaak negatief gewaardeerd en schaamteloos gevonden

  Over het woord

  Aard herkomst inheems woord
  Vroegste datering 2020
  Neologisme van de week 11 mei 2020
  Samenhangende woorden (betekenis) armoedeporno; poverty porn
  Vorm Afbreking
  Enkelvoud kloofporno kloof.por.no
  Aantal lettergrepen 3
  Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
  Type zelfstandig naamwoord
  Naamtype soortnaam
  Geslacht vrouwelijk
  Lidwoord de
  Getal geen meervoud
  Betekenisklasse abstractum
  Type samenstelling
  Linkerlid kloof
  Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
  Rechterlid porno
  Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
  Tussenklank geen

  Het woord in gebruik

  Hyperoniem vermaak

  Steenrijk, Straatarm' is kloofporno die solt met arme mensen. Zap In 'Jouw stad, mijn dorp' en 'Steenrijk, Straatarm' wisselen tegengestelde mensen tijdelijk van levens. Wederzijds begrip is het doel, uitbuiting is doorgaans het resultaat.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/07/steenrijk-straatarm-is-kloofporno-die-solt-met-arme-mensen-a3998985,

  In het slechtste geval dient kloofporno alleen ter bevestiging van bestaande verschillen, of buit het die zelfs uit. Steenrijk, straatarm (SBS6) is zo'n programma. Waar Jouw stad, mijn dorp nog een sympathieke poging doet om voortaan met wederzijds begrip vrolijk langs elkaar te leven, gaat dit programma verder. Elke week wisselt een rijk gezin met een arme familie. Het is klassenstrijd van bovenaf, met de armen als gewillige slachtoffers.

  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/07/steenrijk-straatarm-is-kloofporno-die-solt-met-arme-mensen-a3998985,

  Domein media, communicatie en telecommunicatie
  Tijd neologisme