hamburgertaks


hamburgertaks 1.0

Betekenis

taks, belasting op hamburgers en ander vet en ongezond voedsel, bedoeld om overgewicht (obesitas) tegen te gaan; hamburgerbelasting

Een hamburgertaks…

is een belasting

   Over het woord

   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2010
   Vorm Afbreking
   Enkelvoud hamburgertaks ham.bur.ger.taks
   Meervoud hamburgertaksen ham.bur.ger.tak.sen
   Niet-officiële variant hamburger-taks
   Aantal lettergrepen 4
   Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
   Type zelfstandig naamwoord
   Naamtype soortnaam
   Geslacht mannelijk of vrouwelijk
   Lidwoord de
   Betekenisklasse abstractum
   Type samenstelling
   Linkerlid hamburger
   Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
   Rechterlid taks
   Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
   Tussenklank geen

   Het woord in gebruik

   Het parlement van Hongarije heeft maandag ingestemd met het invoeren van een zogenoemde 'hamburgertaks' op voedingsmiddelen die als ongezond worden beschouwd.

   http://www.nu.nl/economie/2562771/hongarije-voert-hamburgertaks-in.html,

   De Hongaarse Vereniging van Ziekenhuizen heeft vorige week het voorstel gedaan om een speciale heffing in te voeren op ongezonde producten zoals tabakswaren, alcohol, hamburgers en chips. Woordvoerder Gábor Csiba meldde abusievelijk dat een dergelijke wet voor het heffen van de "hamburger-taks" kort geleden in Roemenië al is ingevoerd. Dat blijkt dus voor wat Roemenië betreft een Broodje Aap, een dergelijke heffing bestaat er nog niet in het buurland. Hongarije zou, als de wet doorgang vindt, het eerste land ter wereld worden waar deze heffing wordt ingevoerd.

   http://www.hongarijevandaag.nl/portal2/overigen/samenleving/2338-hongarije-als-eerste-hamburger-taks,

   Taalvariëteit (vooral) in Nederland
   Domein eten, drinken en genotmiddelen
   Tijd neologisme