obesitaks


obesitaks 1.0

Betekenis

taks, belasting voor passagiers die meer dan één zitplaats in beslag nemen; taks, belasting voor dikke reizigers; vetbelasting

Een obesitaks…

is een belasting

   Over het woord

   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2010
   Vorm Afbreking
   Enkelvoud obesitaks obe.si.taks
   Meervoud obesitaksen obe.si.tak.sen
   Niet-officiële variant obesitax
   Aantal lettergrepen 4
   Hoofdklemtoon 2de lettergreep
   Type zelfstandig naamwoord
   Naamtype soortnaam
   Geslacht mannelijk of vrouwelijk
   Lidwoord de
   Betekenisklasse abstractum
   Type samenstelling
   Linkerlid obesi-
   Linkerlidtype splinter
   Rechterlid taks
   Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
   Tussenklank geen

   Het woord in gebruik

   Obesitaks is een extra tarief (kostenverzwaring) voor te dikke mensen die in een vliegtuig teveel plek innemen. Men heeft geredeneerd dat dit hinderlijk is voor medepassagiers. Iemand die teveel ruimte inneemt moet daardoor meer betalen. De te dikke persoon neemt als het ware twee stoelen af waardoor de medereizigers geen last ondervinden.

   http://www.artikelplanet.nl/eten-drinken/obesitaks/,

   Obesitaks in de trein [...]. Sinds kort wordt mijn treingeluk verstoord door een dikke dame die op hetzelfde perron instapt als ik. En ze heeft het op me gemunt. Met haar veel te zware, grote lijf komt ze telkens naast me zitten [...]. Bij deze wil ik de NS een suggestie doen. Mensen die echt te dik zijn om nog in een normale 2e klas stoel te passen, moeten verplicht worden om 1e klas te reizen. Daar is meestal meer ruimte en bovendien zitten er minder mensen. Een soort obesitaks voor de trein. De KLM heeft al jaren een extra toeslag voor mensen die twee stoelen nodig hebben in het vliegtuig, en het is tijd dat de NS ook eens wat maatregelen neemt.

   http://tekstnu.blogspot.nl/2013/06/die-innerlijke-drang-is-heel-sterk.html,

   Frankrijk protesteert ook tegen 'obesitaks' KLM [...]. Air France-KLM wil extreem dikke mensen verplichten twee tickets te boeken voor een vlucht, ze passen immers niet op één stoel. Het protest groeit, ook Frankrijk keert zich tegen het plan.

   http://www.elsevier.nl/Stijl/nieuws/2010/1/Frankrijk-protesteert-ook-tegen-Obesitaks-KLM-ELSEVIER256265W/,

   Taalvariëteit (vooral) in Nederland
   Domein sport en recreatie
   Domein transport, verkeer en reizen
   Tijd neologisme

   obesitaks 2.0

   Betekenis

   taks, belasting op de aanschaf van vet en ongezond voedsel, bedoeld om overgewicht (obesitas) tegen te gaan; obesitasbelasting

   Een obesitaks…

   is een belasting

     Over het woord

     Aard herkomst inheems woord
     Vroegste datering 2012
     Vorm Afbreking
     Enkelvoud obesitaks obe.si.taks
     Meervoud obesitaksen obe.si.tak.sen
     Niet-officiële variant obesitax
     Aantal lettergrepen 4
     Hoofdklemtoon 2de lettergreep
     Type zelfstandig naamwoord
     Naamtype soortnaam
     Geslacht mannelijk of vrouwelijk
     Lidwoord de
     Betekenisklasse abstractum
     Type samenstelling
     Linkerlid obesi-
     Linkerlidtype splinter
     Rechterlid taks
     Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
     Tussenklank geen

     Het woord in gebruik

     Sommige studenten gingen naar een gewone supermarkt, in andere winkels gold een belasting van 50 procent op ongezond voedsel (de zogenaamde vettaks of obesitaks) en in anderen een subsidie van 50 procent op gezond voedsel.

     http://www.faqt.nl/recent/obesitaks-of-groentesubsidie/,

     Obesitaks is een extra tarief (kostenverzwaring) voor te dikke mensen die in een vliegtuig teveel plek innemen. [...]. Daarnaast is obesitaks ook een extra belasting op vet voedsel. Om mensen te weerhouden van ongezond eten heeft de regering ervoor gekozen extra belasting te heffen op producten die ongezond zijn. Hierdoor worden mensen wellicht bewogen gezondere producten uit te kiezen.

     http://www.artikelplanet.nl/eten-drinken/obesitaks/,

     Taalvariëteit (vooral) in Nederland
     Domein eten, drinken en genotmiddelen
     Tijd neologisme