suikertaks


suikertaks 1.0

Betekenis

taks, belasting op suikerhoudende dranken, bedoeld om overgewicht (obesitas) tegen te gaan; colataks; suikerbelasting

Een suikertaks…

is een belasting

   Over het woord

   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2012
   Vorm Afbreking
   Enkelvoud suikertaks sui.ker.taks
   Meervoud suikertaksen sui.ker.tak.sen
   Aantal lettergrepen 3
   Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
   Type zelfstandig naamwoord
   Naamtype soortnaam
   Geslacht mannelijk of vrouwelijk
   Lidwoord de
   Betekenisklasse abstractum
   Type samenstelling
   Linkerlid suiker
   Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
   Rechterlid taks
   Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
   Tussenklank geen

   Het woord in gebruik

   De GGD in Amsterdam pleit voor een suikertaks. Suiker is namelijk zo verslavend dat het gebruik ervan door de overheid aan banden zou moeten worden gelegd.

   http://www.blauw.com/nl/nieuws/item/consument-wars-van-suikertaks/,

   Tabak en alcohol schadelijk? Het is tijd voor een suikertaks. De strijd tegen alcohol en tabak als schadelijke genotsmiddelen is vurig [...]. Maar suiker blijft buiten beschouwing. Terwijl dat een van de schadelijkste stoffen is [...]. Als we jaarlijks 680 miljoen kilo suiker eten en je heft daar een belasting op van 1,50 euro, dan levert dat de staat ruim 1 miljard euro op. En op de lange termijn bespaart het bovendien miljarden aan gezondheidszorg.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3408856/2013/03/13/Tabak-en-alcohol-schadelijk-Het-is-tijd-voor-een-suikertaks.dhtml,

   Op 01/01/12 gaat de BTW op cola en andere frisdranken in Frankrijk omhoog. Het betreft een extra belasting op suikerhoudende en light frisdranken door verhoging van de BTW van 5,5% naar 7% [...]. Met deze nieuwe belasting op frisdrank hoopt Frankrijk het overgewicht van de Fransen aan te kunnen pakken. [...]. Ook binnen de Nederlandse politiek gaan stemmen op om in de nabije toekomst een soortgelijke "colataks - suikertaks of vettaks" in te gaan voeren.

   http://enneemmee.blogspot.nl/2012/01/2012-colatax-suikertaks-vettaks.html,

   Geen vettaks, wel een suikertaks. Amerika lijdt onder een enorme suikerconsumptie. Frisdranken vormen er de grootste oorzaak van de obesitasepidemie. Wetenschappers van de universiteit van Californië hebben daarom een schatting gemaakt wat de gevolgen van een suikertaks zouden zijn: a penny-per-ounce, oftewel 1 eurocent per 36 gram. Het zou de consumptie van frisdranken met 15 % verminderen en het zou de frequentie van diabetes en hartziekten doen dalen.

   http://www.abcgezondheid.nl/nl/news/geen_vettaks,_wel_een_suikertaks/,

   als object bij een werkwoord


   • suikertaksen heffen

   In aanloop naar de G20 roepen diabetesdeskundigen donderdag wereldleiders op om suikertaksen te heffen in de strijd tegen obesitas.

   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deskundigen-pleiten-voor-wereldwijde-suikerbelasting~b1e5b059/,

   Taalvariëteit (vooral) in Nederland
   Domein eten, drinken en genotmiddelen
   Tijd neologisme