natuurinclusief


natuurinclusief 1.0

Betekenis

zoveel mogelijk rekening houdend met de natuur en het milieu, bijvoorbeeld bij de uitvoer van bouwprojecten
Zie ook : inclusief

Over het woord

Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2001
Samenhangende woorden (betekenis) biodiversiteit; zoöp; zoöperatie
Vorm Afbreking
Stellende trap onverbogen natuurinclusief na.tuur.in.clu.sief
Stellende trap verbogen natuurinclusieve na.tuur.in.clu.sie.ve
Vergrotende trap onverbogen natuurinclusiever na.tuur.in.clu.sie.ver
Vergrotende trap verbogen natuurinclusievere na.tuur.in.clu.sie.ve.re
Overtreffende trap onverbogen natuurinclusiefst na.tuur.in.clu.siefst
Overtreffende trap verbogen natuurinclusiefste na.tuur.in.clu.sief.ste
Zelfstandig gebruik op s natuurinclusiefs na.tuur.in.clu.siefs
Zelfstandig gebruik op s natuurinclusievers na.tuur.in.clu.sie.vers
Aantal lettergrepen 5
Hoofdklemtoon 5de lettergreep
Type bijvoeglijk naamwoord
Syntactische subklasse attributief, predicatief en bijwoordelijk
Type samenstelling
Linkerlid natuur
Linkerlidtype zelfstandig naamwoord
Rechterlid inclusief
Rechterlidtype zelfstandig naamwoord
Tussenklank geen

Het woord in gebruik

Overige woordfamilieleden


Antoniem natuurexclusief

Natuurinclusieve planning bevorderen. Zorgen voor directe inbreng in het kabinetsberaad, kennisverspreiding en pro-actieve beleidsinbreng bij mede-overheden, opdat natuurinclusieve planning uitgroeit van 'meekoppelen' naar een vanzelfsprekende integraliteit Natuurdoelen economiseren. De kaders aangeven voor het belonen van natuurinclusief en belasten van natuurexclusief gedrag, om marktmechanismen in te kunnen zetten voor gedragsverandering.

Snippet Domeinencorpus ANW,

"Iedereen mag zich aanmelden en komt in aanmerking voor hulp bij de transitie naar natuurinclusief ondernemen: boeren die grond pachten en boeren die niet pachten, maar ook ondernemers die op een andere manier betrokken zijn." Het is in het belang van de ondernemer én het project dat die transitie zo goed en realistisch mogelijk wordt begeleid. Maar, geeft Kunst toe, het project valt en staat inderdaad met de vraag van de consument.

nrc.next,

Op elk balkon van de Trudo Toren in Eindhoven staat een plantenbak voor metershoge bomen en struiken. Samen vormt het groen een verticaal woonbos met 125 vrijwel identieke sociale huurwoningen. De toren is een ontwerp van architect Stefano Boeri, die eerder het wereldberoemde en iconische Bosco Verticale in Milaan ontwierp. Eind 2021 werd de duurzame woontoren met onderin horecagelegenheden, winkels, kantoren en woningen opgeleverd. Wereldwijd is de Trudo Toren het eerste natuurinclusieve bouwproject voor de sociale huursector.

https://www.wur.nl/nl/show-longread/natuurinclusief-bouwen-wordt-de-standaard.htm,

Voordelen genoeg, maar hoe ziet de praktijk eruit? Dit vroeg Dijkshoorn in 2019 aan 89 partijen, grotendeels projectontwikkelaars, investeerders, architecten, aannemers en bouwbedrijven. De meeste van deze bedrijven, 61 procent, bouwt naar eigen zeggen al natuurinclusief. Zij doen dit zowel voor de maatschappij, als voor hun eigen imago en onderscheidend vermogen.

https://www.wur.nl/nl/show-longread/natuurinclusief-bouwen-wordt-de-standaard.htm,

Domein natuur, milieu en energievoorziening
Tijd neologisme