zoöperatie


zoöperatie 1.0

Betekenis

organisatie die een samenwerkingsverband is tussen zowel menselijke als niet-menselijke levensvormen, waarbij de belangen van de laatste vertegenwoordigd worden door een mens; samenwerkingsverband van verschillende levensvormen; zoöp
Het voorvoegsel zoö-, het eerste deel van dit mixwoord, komt van het Oudgriekse woord zoion, dat 'levend wezen' betekent.

Een zoöperatie…

is een coöperatie; is een organisatievorm

  • [Doel of bestemming] heeft als doel de ecologische regeneratie te bevorderen
  • [Functie] behartigt ook de belangen van andere levende wezens dan mensen
  • [Tijd] bestaat sinds vrijdag 22 april 2022, toen Het Nieuwe Instituut in Rotterdam de eerste officiële zoop ter wereld werd
  • [Handelende persoon] heeft een Spreker voor de Levenden als bestuurswaarnemer om de belangen van ander dan menselijk leven te behartigen
  • [Voorbeeld of specimen] is bv. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam

Over het woord

Aard herkomst inheems woord
Vroegste datering 2020
Vorm Afbreking
Enkelvoud zoöperatie zo.o.pe.ra.tie
Meervoud zoöperaties zo.o.pe.ra.ties
Aantal lettergrepen 5
Hoofdklemtoon 4de lettergreep
Type substantief
Naamtype soortnaam
Geslacht vrouwelijk
Lidwoord de
Betekenisklasse verzamelnaam
Type blend
Bestanddeel zoö-
Basiswoord zoö-
Woordsoort van de basis confix
Bestanddeel -oöperatie
Basiswoord coöperatie
Woordsoort van de basis substantief

Het woord in gebruik

Hyperoniem coöperatie
Synoniem zoöp

Met de opening van de tentoonstelling gaat Het Nieuwe Instituut een nieuwe fase in. Sinds afgelopen weekend noemt het instituut zichzelf een 'zoöperatie': een coöperatieve samenwerking met al het leven [...]. Landschapsarchitect Maike van Stiphout zit in de Raad van Bestuur als Spreker voor de Levenden. In die functie behartigt zij de belangen van niet-menselijk leven in de besluitvorming van de organisatie.

--> https://www.nemokennislink.nl/publicaties/in-het-pluriversum-bestaan-oneindig-veel-soorten-kennis-naast-elkaar/,

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam mag zich de eerste zoöp noemen. [...]. Vrijdag, op de wereldwijde Earth Day, wordt het instituut voor architectuur, ontwerp en digitale cultuur de eerste officiële zoöp. Dat is een afkorting van zoöperatie: een combinatie van het Griekse woord voor leven (zooè) en coöperatie, ofwel een samenwerkingsverband van verschillende levensvormen.

--> https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

in voorzetselgroep


  • in een zoöperatie

Van eend tot alg, in een zoöperatie krijgen alle levende organismen een stem.

--> https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

met telwoord ervoor


  • de eerste zoöperatie (ter wereld)

Vanaf vrijdag 22 april, op wereldwijde Earth Day, wordt Het Nieuwe Instituut de eerste Zoöperatie ter wereld: een unieke organisatievorm die de stemmen en belangen van niet-menselijk leven meeneemt in haar organisatorische beslissingen.

--> https://hetnieuweinstituut.nl/het-nieuwe-instituut-wordt-s-werelds-eerste-zoop-een-revolutionaire-organisatievorm-waarin-mensen-en,

met ander, nevengeschikt substantief


  • een ecokamp en een zoöperatie

Met een ecokamp en een zoöperatie waarin de natuur ook een stem heeft, steekt Kening de handen uit de mouwen voor een levend landschap.

--> https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Kening-stroopt-de-mouwen-op-26917145.html,

Domein mileurecht
Domeinklasse milieu
Koepeldomein natuur en milieu
Domein ecologie [natuur]
Domeinklasse natuur
Koepeldomein natuur en milieu
Tijd neologisme