zoöp


zoöp 1.0

Betekenis

organisatie die een samenwerkingsverband is tussen zowel menselijke als niet-menselijke levensvormen, waarbij de belangen van de laatste vertegenwoordigd worden door een mens; samenwerkingsverband van verschillende levensvormen; zoöperatie
Het voorvoegsel zoö-, het eerste deel van het mixwoord zoöperatie, waarvan zoöp een verkorting is, komt van het Oudgriekse woord zoion, dat 'levend wezen' betekent.

Een zoöp…

is een coöperatie; is een organisatievorm

   Over het woord

   Aard herkomst inheems woord
   Vroegste datering 2020
   Samenhangende woorden (betekenis) natuurinclusief
   Vorm Afbreking
   Enkelvoud zoöp zo.op
   Meervoud zoöps zo.ops
   Niet-officiële variant Zoöp
   Aantal lettergrepen 2
   Hoofdklemtoon 1ste lettergreep
   Type zelfstandig naamwoord
   Naamtype soortnaam
   Geslacht vrouwelijk
   Lidwoord de
   Betekenisklasse verzamelnaam
   Type verkorting
   Basis zoöperatie
   Type staartverkorting

   Het woord in gebruik

   Hyperoniem coöperatie
   Synoniem zoöperatie

   Elke organisatie of stichting heeft een bestuur: gezamenlijk bepalen de voorzitter, penningmeester en bestuursleden de richting van de organisatie en regelen ze allerlei zaken. Een organisatie verandert in een Zoöp door een bestuurszetel toe te wijzen aan een zoönomische vertegenwoordiger. Deze persoon behartigt de belangen van niet-menselijk leven in de operationele sfeer van de organisatie.

   https://waag.org/nl/article/start-een-zoop-voor-meer-biodiversiteit,

   Een organisatie wordt een Zoöp door een Spreker voor de Levenden op te nemen als bestuurswaarnemer en zich te committeren aan de Zoönomische Jaarcyclus.

   https://www.duurzaamnieuws.nl/zo-organiseer-je-als-een-zoop-en-geef-je-de-natuur-recht/,

   Broedplaats De Ceuvel in Amsterdam is een zoöp, een organisatievorm waarin planten, dieren en ecosystemen een 'stem' hebben in een organisatie of bedrijf. Ze hebben menselijke woordvoerders. Hoeveel ruimte geef je aan de ratten die ook deel zijn van een ecosysteem? 'Daar zijn we dus nog niet uit.'

   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-de-zooperatie-hebben-planten-en-dieren-medezeggenschap-via-een-menselijke-woordvoerder~bf6ef18b/,

   Zoöps zijn organisaties die samenwerken met ander dan menselijk leven om ecologische regeneratie te bevorderen.

   https://www.duurzaamnieuws.nl/zo-organiseer-je-als-een-zoop-en-geef-je-de-natuur-recht/,

   Zeker, een nieuwe manier van denken over plant en dier is nodig. Maar of we al klaar zijn voor zo'n radicale omwenteling als een interspecies internet? De zoöp? Een giraffe met een portemonnee?

   NRC Handelsblad,

   als subject bij een werkwoord


   • (ingrepen) bedenken

   Om als zoöp gecertificeerd te kunnen worden, doorlopen organisaties een leerproces. Vervolgens bedenken zoöps jaarlijks nieuwe concrete ingrepen, zoals de bodemkwaliteit verbeteren, kiezen voor nieuwe zakenpartners, of aanpassingen doen aan het gebouw.

   https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

   met adjectief ervoor


   • de allereerste zoöp ter wereld
   • de (eerste) officiële zoöp
   • een zogeheten zoöp

   Het Zoönomic Institute heeft de overeenkomst ondertekend die van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, het nationale museum voor architectuur, design en digitale cultuur van Nederland, de allereerste Zoöp ter wereld heeft gemaakt.

   https://www.duurzaamnieuws.nl/zo-organiseer-je-als-een-zoop-en-geef-je-de-natuur-recht/,

   Hoe krijgen alle levende organismen, van dier tot microbe, een stem aan de bestuurstafel? Dat kan in een zogeheten zoöp, een nieuwe organisatievorm. Het Nieuwe Instituut in Rotterdam mag zich de eerste zoöp noemen. [...]. Vrijdag, op de wereldwijde Earth Day, wordt het instituut voor architectuur, ontwerp en digitale cultuur de eerste officiële zoöp. Dat is een afkorting van zoöperatie: een combinatie van het Griekse woord voor leven (zooè) en coöperatie, ofwel een samenwerkingsverband van verschillende levensvormen. Er zijn inmiddels zo'n twintig zoöps-in-wording (zie kader). Vooral in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Italië en Slovenië.

   https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

   in voorzetselgroep


   • met de zoöp

   We bevinden ons midden in een snel escalerende klimaatcatastrofe en de 6e uitstervingsgolf. Die zijn het resultaat van een samenleving en een economisch systeem die systematisch menselijke belangen boven andere dan menselijke belangen plaatsen. Met de Zoöp wil The Zoönomic Institute bijdragen aan de ontwikkeling van alternatieve logica.

   https://www.duurzaamnieuws.nl/zo-organiseer-je-als-een-zoop-en-geef-je-de-natuur-recht/,

   met telwoord ervoor


   • de eerste (officiële) zoöp

   Het Nieuwe Instituut in Rotterdam mag zich de eerste zoöp noemen. [...]. Vrijdag, op de wereldwijde Earth Day, wordt het instituut voor architectuur, ontwerp en digitale cultuur de eerste officiële zoöp.

   https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

   Het Nieuwe Instituut wordt 's werelds eerste 'Zoöp': een revolutionaire organisatievorm waarin mensen en andere levende wezens samenwerken.

   https://hetnieuweinstituut.nl/het-nieuwe-instituut-wordt-s-werelds-eerste-zoop-een-revolutionaire-organisatievorm-waarin-mensen-en,

   voorafgegaan door als


   • als zoöp certificeren

   Om als zoöp gecertificeerd te kunnen worden, doorlopen organisaties een leerproces. Vervolgens bedenken zoöps jaarlijks nieuwe concrete ingrepen, zoals de bodemkwaliteit verbeteren, kiezen voor nieuwe zakenpartners, of aanpassingen doen aan het gebouw.

   https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/van-eend-tot-alg-in-een-zooperatie-krijgen-alle-levende-organismen-een-stem~b7ac5f0c/,

   Domein natuur, milieu en energievoorziening
   Domein recht en misdaad
   Tijd neologisme